Toolbox onderwerp - Werken in besloten ruimten

In de Toolbox 'Werken in besloten ruimten' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • houd zuurstofflessen buiten de besloten ruimte, dit om een brand of een explosie te voorkomen;
  • om te voorkomen dat elektrische installaties worden ingeschakeld worden deze veiliggesteld door een deskundige;
  • met een steekflens kun je leidingen scheiden;
  • bij het werken in een besloten ruimte moet je ervoor zorgen dat er een mangatwacht aanwezig is;
  • maak gebruik van een zuurstofmeter. Deze meet constant het zuurstofgehalte in de ruimte;
  • haal alle materialen weg die voor bedwelming of vergiftiging kunnen zorgen;
  • om elektrocutiegevaar te voorkomen, maak je gebruik van een veilige spanning, 50 volt wisselspanning, 120 volt gelijkspanning of accugereedschap;
  • gebruik een explosiemeter voor het betreden van een besloten ruimte. Deze geeft een alarmsignaal wanneer de concentratie boven de norm komt;
  • werk uitsluitend met explosieveilig gereedschap en materieel als er in een besloten ruimte explosiegevaar kan ontstaan. Je herkent dit aan het EX-symbool wat er op staat;
  • gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan