Toolbox onderwerp - Ontkistingsmiddelen

In de Toolbox 'Ontkistingsmiddelen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • voor het aanbrengen van het ontkistingsmiddel moet de bekisting schoon zijn;
  • een gelaatsscherm volstaat als adem- en oogbescherming;
  • er zijn ontkistingsmiddelen waarbij geen adem- en oogbescherming noodzakelijk is. Als je twijfelt vraag het dan;
  • om te voorkomen dat er olie in de ondergrond kan lekken moet je altijd de spuit vullen boven een lekbak;
  • spuit van de wind af, maar nooit in de richting van je collega's;
  • zorg ervoor dat de banen elkaar overlappen;
  • controleer regelmatig de pompdruk;
  • bij bekistingswanden van meer dan 3 meter hoog gebruik je een verlengde spuitlans;
  • controleer regelmatig de zeef in het handvat op vervuiling, reinig dit zonodig met water;
  • na gebruik moeten de lege verpakkingen worden verzameld en afgevoerd.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan