Toolbox onderwerp - Putten en sleuven

In de Toolbox 'Putten en sleuven' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • controleer of er bestaande kabels en leidingen liggen;
  • de helling van het talud is afhankelijk van vele factoren, waaronder grondeigenschappen;
  • zorg altijd voor een veilige toegang en waar nodig een extra vluchtweg;
  • gebruik sleufbekisting die afgestemd is op de uit te voeren werkzaamheden;
  • raadpleeg altijd het ontwerp en gebruiksaanwijzing van de leverancier van de sleufbekisting;
  • om valgevaar te voorkomen breng je leuningwerk aan of laat je de kist een meter boven het maaiveld uitsteken;
  • werk met veilige spanning en plaats de trafo's altijd buiten de sleuf;
  • controleer dagelijks de grondkerende constructies; ook na een werkonderbreking door slecht weer;
  • sleuven breder dan 80 centimeter moeten voorzien zijn van veilige overgangen met leuningwerk;
  • denk aan afzettingen en verkeersborden, op en langs de openbare weg.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan