Toolbox onderwerp - Tunnelbekisting

In de Toolbox 'Tunnelbekisting' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bij het werken met een tunnelbekisting gebruik je verschillende hulpsteigers;
  • de verschillende hulpsteigers moeten goed op elkaar aansluiten;
  • zorg bij het aanbrengen en verwijderen van het leuningwerk dat je bent aangelijnd;
  • trapgaten en andere vloersparingen moeten overal stevig worden afgesloten;
  • zorg altijd voor een goede communicatie met de kraanmachinist;
  • laat nooit personen mee hijsen;
  • houd bij het in oliën van de bekisting rekening met de wind en gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • laat kopschotten niet op kleef zitten omdat ze dan onverwachts los kunnen komen;
  • zorg voor een goede en veilige opgang naar de verschillende vloeren en bekistingsonderdelen;
  • ruim de werkplek regelmatig op, houd vloeren en bekistingsonderdelen veilig en toegankelijk.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan