Toolbox onderwerp - Bijzondere hijsgereedschappen

In de Toolbox 'Bijzondere hijsgereedschappen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het hijsgereedschap moet zijn afgestemd op de te hijsen materialen;
  • een opschrift met de toelaatbare belasting moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn;
  • de borging zorgt ervoor dat de last niet kan verschuiven;
  • als je de last hoger hijst dan 1,5 meter is een uitvalbeveiliging verplicht;
  • ingestorte hijsvoorzieningen mogen alleen met de juiste hijshaken en hefkoppen gebruikt worden;
  • lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing;
  • het hijsgereedschap moet voorzien zijn van een geldige keuringssticker;
  • raadpleeg bij twijfel altijd een deskundige, dat voorkomt problemen;
  • inspecteer het hijsgereedschap regelmatig op beschadigingen en slijtage;
  • geef pas het definitieve sein tot hijsen, als alles in orde is voor een veilige hijsvlucht.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan