Toolboxmeetings in de bouw

Wat is een toolboxmeeting?

Een toolboxmeeting is een kort periodiek werkoverleg waardoor de veiligheid op de werkplek wordt bevorderd. Een toolboxmeeting maakt bouwplaatsmedewerkers nog beter bewust van gevaren op het werk.


toolboxmeeting

Waarom zijn er toolboxmeetings?

Vergroten van de veiligheid
Toolboxmeetings hebben als doel de veiligheid in uw bedrijf te bevorderen. Met dagelijks veranderende omstandigheden in de bouw is een incident of ongeluk snel gebeurd. Maar een ongeluk heeft grote gevolgen voor uw medewerkers en uw bedrijf. Het is daarom van belang om alle medewerkers bewust te maken van de veiligheidsaspecten op de werkplek. Hieronder vallen ook de onderaannemers en inleenkrachten. De kracht van het houden van goede toolboxen zit in het bespreken van werksituaties die directe impact hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers. Bekijk onze lijst met toolbox onderwerpen.

Verplichting vanuit ISZW/ VCA
Daarnaast zijn VCA* gecertificeerde bedrijven verplicht om minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting te houden voor alle medewerkers waarvoor de werkgever verantwoording draagt. Voor VCA** bedrijven zijn dit zelfs 10 toolboxmeetings per jaar. Maar ook niet VCA gecertificeerde (bouw)bedrijven zijn vanuit de ARBO-wet verplicht om haar medewerkers goed te instrueren over de gevaren op het werk. Toolboxmeetings helpen uw bedrijf aan het verder vergroten van de veiligheid op de werkplek en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan
toolboxmeetings tips

Tips voor het houden van een goede toolboxmeeting

Een toolboxmeeting duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en gaat over een actueel onderwerp dat invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Elke toolbox start met het bewust maken van het gevaar en eindigt met goede werkafspraken die iedereen naleeft. Hieronder staan tips voor het houden van een goede toolboxmeeting.

Voorbereiding

Kies een actueel onderwerp, geef aan waarom dit onderwerp wordt behandeld
(bijv. n.a.v. incidenten, ongevallen of een geconstateerde (verkeerde) werkwijze)

Werk de juiste werkwijze uit, controleer of deze werkwijze voldoet aan de actuele wet- en regelgeving

Maak de toolboxmeeting visueel, één beeld zegt meer dan duizend woorden

Laat alle medewerkers tijdig weten wanneer, waar en op welk tijdstip de toolboxmeeting plaatsvindt

Controleer dat alle benodigdheden aanwezig zijn en dat eventuele hand-outs klaarliggen

Tijdens de toolboxmeeting

Geef aan welk veiligheidsonderwerp wordt behandeld en waarom.

Betrek medewerkers bij het onderwerp door bijvoorbeeld vragen te stellen, door naar meningen te vragen of door iemand zijn ervaring te laten vertellen.

Geef duidelijk aan wat de gewenste werkwijze is om veilig te kunnen werken. Bereid de juiste werkwijze goed voor en laat dit op eenduidige manier zien

Bespreek welke zaken er moeten worden veranderd om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken.

Afronding toolboxmeeting

Maak een samenvatting van het gesprek, noteer de besproken actiepunten

Koppel naar de medewerkers terug wat er met deze actiepunten wordt gedaan

Vraag de medewerkers naar hun mening over de toolboxmeeting met als doel om deze verder te verbeteren

Tot slot, zorg dat alle medewerkers zich registreren