Wat is een toolboxmeeting?

Een toolboxmeeting is een korte presentatie over een bepaald veiligheidsonderwerp. Het doel van een toolboxmeeting is om de veiligheid te bevorderen binnen een bedrijf. De toolboxmeeting is bestemd voor leidinggevenden, uitvoerend personeel en derden. De direct leidinggevende geeft meestal de toolboxmeeting. Hij/zij is immers de eerst verantwoordelijke voor de veiligheid en gezondheid van zijn/haar medewerkers. Bij een toolboxmeeting komen er meestal één of twee onderwerpen aan de orde. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Het gebruik van gereedschappen;
 • Werken op hoogte;
 • Orde en netheid op de bouwplaats;
 • Gevaarlijke stoffen.

Gratis toolboxfilm aanvragen

Waarom zijn er toolboxmeetings?Vergroten van de veiligheid

Toolboxmeetings hebben als doel de veiligheid in jouw bedrijf te bevorderen. Met dagelijks veranderende omstandigheden in de bouw is een incident of ongeluk snel gebeurd. Maar een ongeluk heeft grote gevolgen voor je medewerkers en jouw bedrijf. Het is daarom van belang om alle medewerkers bewust te maken van de veiligheidsaspecten op de werkplek. Hieronder vallen ook de onderaannemers en inleenkrachten. De kracht van het houden van goede toolboxen zit in het bespreken van werksituaties die directe impact hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers. Bekijk onze lijst met toolbox onderwerpen.

Verplichting vanuit ISZW/ VCA

Daarnaast zijn VCA* gecertificeerde bedrijven verplicht om minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting te houden voor alle medewerkers waarvoor de werkgever verantwoording draagt. Voor VCA** bedrijven zijn dit zelfs 10 toolboxmeetings per jaar. Maar ook niet VCA gecertificeerde (bouw)bedrijven zijn vanuit de ARBO-wet verplicht om haar medewerkers goed te instrueren over de gevaren op het werk. Toolboxmeetings helpen jouw bedrijf aan het verder vergroten van de veiligheid op de werkplek en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Vergroot het veiligheidsbewustzijn binnen jouw bedrijf


Tijdens een toolboxmeeting wordt er informatie gegeven over het herkennen van gevaren en hoe de werknemer zich kan beschermen tegen deze gevaren. Daarnaast wordt er informatie gegeven hoe er veiliger gewerkt kan worden. Deze aspecten van een toolboxmeeting dragen bij aan het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf. Toolboxmeetings zijn daarom erg belangrijk en nuttig en moeten dus niet als een formele verplichting gegeven worden.

Klaar om de bouwbox uit te proberen?

Probeer nu gratis een toolboxfilm uit. Je zit nergens aan vast, het is compleet vrijblijvend!

Gratis toolboxfilm aanvragen

De voordelen van Bouwbox


Bespaart veel tijd in voorbereiding en uitvoering

Duidelijke en effectieve kennisoverdracht

Zorgt voor toolboxmeetings met resultaat

toolboxmeetings tips

Tips voor het houden van een goede toolboxmeeting

Een toolboxmeeting duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en gaat over een actueel onderwerp dat invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Elke toolbox start met het bewust maken van het gevaar en eindigt met goede werkafspraken die iedereen naleeft. Hieronder staan tips voor het houden van een goede toolboxmeeting.

1. Voorbereiding


 • Kies een actueel onderwerp, geef aan waarom dit onderwerp wordt behandeld
  (bijv. n.a.v. incidenten, ongevallen of een geconstateerde (verkeerde) werkwijze)
 • Werk de juiste werkwijze uit, controleer of deze werkwijze voldoet aan de actuele wet- en regelgeving
 • Maak de toolboxmeeting visueel, één beeld zegt meer dan duizend woorden
 • Laat alle medewerkers tijdig weten wanneer, waar en op welk tijdstip de toolboxmeeting plaatsvindt
 • Eén beeld zegt meer dan duizend woorden!
 • Controleer dat alle benodigdheden aanwezig zijn en dat eventuele hand-outs klaarliggen

2. Tijdens de toolboxmeeting


 • Geef aan welk veiligheidsonderwerp wordt behandeld en waarom.
 • Betrek medewerkers bij het onderwerp door bijvoorbeeld vragen te stellen, door naar meningen te vragen of door iemand zijn ervaring te laten vertellen.
 • Geef duidelijk aan wat de gewenste werkwijze is om veilig te kunnen werken. Bereid de juiste werkwijze goed voor en laat dit op eenduidige manier zien
 • Bespreek welke zaken er moeten worden veranderd om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken

3. Afronding toolboxmeeting


 • Maak een samenvatting van het gesprek, noteer de besproken actiepunten
 • Koppel naar de medewerkers terug wat er met deze actiepunten wordt gedaan
 • Vraag de medewerkers naar hun mening over de toolboxmeeting met als doel om deze verder te verbeteren
 • Tot slot: zorg dat alle medewerkers zich registreren