Toolbox onderwerp - Brandpreventie

In de Toolbox 'Brandpreventie' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • op de alarmkaart die in de keet hangt, staat aangeven wie de bedrijfshulpverleners zijn, hoe je ze kunt bereiken en hoe je moet handelen in geval van calamiteiten;
  • het is belangrijk dat je de juiste maatregelen neemt om brand en explosies te voorkomen;
  • voor een brand zijn er drie factoren; een brandbare stof, zuurstof en ontstekingsenergie;
  • om brand- of explosiegevaar weg te nemen, kun je een brandbare vloeistof uit je werkomgeving wegnemen;
  • sla gasflessen op in een goed geventileerde ruimte, of anders buiten geborgd en achter hekwerk;
  • draag bij vonk en vuur veroorzakende werkzaamheden altijd brandvertragende werkkleding;
  • ga je werkzaamheden in een besloten ruimte verrichten draag dan een explosiemeter;
  • in tunnels of op grote bouwprojecten moeten de uitgangen duidelijk aangegeven zijn;
  • looppaden, trappen en vluchtroutes moet je altijd vrij houden van obstakels;
  • moet je toch met brandbare materialen werken, zorg er dan voor dat je de voorraad op je werkplek beperkt tot de dagvoorraad en voer restmateriaal en afval direct af.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan