Toolbox onderwerp - Gevaarlijke stoffen

In de Toolbox 'Gevaarlijke stoffen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen lopen uiteen van betrekkelijk onschuldig tot soms zelfs levensbedreigend;
  • werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten op langere termijn;
  • stel je vooraf goed op de hoogte van de eigenschappen van het product waarmee je gaat werken;
  • het veiligheidsinformatieblad bevat alle belangrijke informatie zoals de preventieve maatregelen die je moet nemen;
  • op de verpakking staan de internationale GHS-symbolen voor meer informatie;
  • het etiket bevat ook de zogenaamde H- en P- zinnen. De H- zinnen geven de gevaren weer en de P- zinnen de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden;
  • verwerk geen product uit een verpakking zonder etiket, tenzij je 100% zeker bent van de inhoud;
  • in het V&G-plan staat alle belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen;
  • eet en drink in de schaftruimte;
  • bereid je goed voor bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij twijfel altijd advies vragen voordat je verder gaat.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan