Toolbox onderwerp - Hefsteigers

In de Toolbox 'Hefsteigers' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • plaats de hefsteiger altijd op een vlakke draagkrachtige ondergrond;
  • monteer de uitzetpoten zodanig dat de maximale stabiliteit is gewaarborgd en zorg voor borging;
  • de mast moet altijd waterpas staan en verankerd zijn volgens het door de fabrikant aangegeven verankeringsplan;
  • voer regelmatig de juiste keuringen en inspecties uit;
  • het werkplatform moet altijd aan de drie open kanten voorzien zijn van een hek- of leuningwerk. Laat deze voorzieningen onder alle omstandigheden intact;
  • is de afstand tussen platform en gevel groter, dan moet ook aan de gevelzijde leuningwerk worden geplaatst;
  • alleen bevoegd personeel van 18 jaar en ouder mag de hefsteiger bedienen;
  • een hefsteiger mag niet worden gebruikt bij onweer of harde wind;
  • onder de hefsteiger moet een veilige zone zijn afgezet in verband met mogelijk vallende voorwerpen;
  • alleen als aan alle veiligheidsmaatregelen en Arbo-eisen is voldaan kan een hefsteiger veilig worden ingezet en gebruikt.


Download filmcatalogus (PDF)Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan