Toolbox onderwerp - Jongeren op de bouwplaats

In de Toolbox 'Jongeren op de bouwplaats' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • jongeren onder de 18 jaar mogen alleen onder toezicht werken;
  • let bij de introductie op de bouwplaats goed op, dat kan ongelukken voorkomen;
  • draag altijd je veiligheidsschoenen en je bouwhelm;
  • soms zijn ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, veiligheidsbril of handschoenen verplicht;
  • de leermeester geeft instructie en ziet er op toe dat er veilig gewerkt wordt;
  • het is beter eerst iets te vragen en daarna veilig en goed te werken, dan fouten of vergissingen te maken;
  • je mag nooit werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest of op plaatsen met grote geluidsoverlast;
  • er zijn machines en gereedschappen die je alleen onder toezicht van je leermeester mag gebruiken;
  • de extra regels voor jongeren zijn er niet om je bang te maken, maar om jezelf en je collega's te beschermen;
  • denk altijd goed na bij alles wat je doet, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan