Toolbox onderwerp - Klein sloopwerk

In de Toolbox 'Klein sloopwerk' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • spreek het sloopplan door met de uitvoerder voordat je begint;
  • er zullen extra maatregelen genomen moeten worden om schade te voorkomen;
  • laat kwetsbare spullen bij voorkeur door de bewoners zelf weghalen;
  • controleer de stempels zorgvuldig. Gebruik alleen de originele pen en ga niet improviseren;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook bij klein sloopwerk belangrijk;
  • werk altijd met goedgekeurd gereedschap en berg het na gebruik zorgvuldig op;
  • asbesthoudende materialen mogen alleen verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf;
  • als er op het dak of een verdiepingsvloer gewerkt moet worden dek je sparingen af of zet je het af met leuningwerk;
  • zorg dat de werkvloer niet overbelast raakt;
  • sluit na je werkzaamheden de werkplek goed af. De aannemer is 24 uur per dag verantwoordelijk voor de bouwplaats.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan