Toolbox onderwerp - Kwartsstof

In de Toolbox 'Kwartsstof' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • verhoogde kwartsstofconcentraties ontstaan onder andere door hakken, breken, zagen, schuren en slijpen van kwartshoudende materialen;
  • al bij een geringe blootstelling aan kwartsstof kan irritatie aan de longen en de luchtwegen ontstaan;
  • je mag in je directe omgeving niet worden blootgesteld aan meer kwartsstof in de lucht dan de door de overheid vastgestelde grenswaarde;
  • kalkzandsteenblokken mogen alleen nog maar geknipt worden;
  • gebruik een industriële stofzuiger voorzien van de juiste filters;
  • werkzaamheden zoals slijpen, zagen, frezen en boren voer je uit met machines met stofafzuiging of watertoevoer;
  • bij het uithakken van sleuven geldt: nat houden of afzuigen
  • als het aanpassen van de werkmethode niet voldoende is, is ventilatie of afzuiging van stof uit de werkruimte een volgende stap;
  • gebruik een half- of volgelaatsmasker met minimaal een P2 filter, beter is het een P3 filter te gebruiken;
  • besteed extra aandacht aan de pasvorm van het masker als je een baard hebt of een bril draagt.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan