Toolbox onderwerp - Laden en lossen van vrachten

In de Toolbox 'Laden en lossen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • veel ongevallen kunnen worden voorkomen door een goede voorbereiding en planning;
  • door de lading goed af te dekken, voorkom je dat er onderweg iets af kan vallen;
  • zorg dat de vrachtauto genoeg ruimte heeft om te manoeuvreren;
  • neem verkeersmaatregelen, zodat in- en uitrijden zo veilig mogelijk gebeurt;
  • controleer of de kraan voldoende capaciteit heeft en gebruik het juiste hijsgereedschap;
  • het is belangrijk dat het lossen door mensen gebeurt, die kennis van hijsen hebben;
  • maak de lading niet te vroeg los om het gevaar van schuiven te voorkomen;
  • geleid een vracht nooit met je handen;
  • ga bij het lossen op de juiste plaats staan, zodat je nooit klem kunt komen te zitten;
  • door te vragen als je iets niet weet wordt onbekendheid en onjuist gebruik voorkomen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan