Toolbox onderwerp - Laden en lossen van vrachten

In de Toolbox 'Laden en lossen van vrachten' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • door een goede voorbereiding en planning kunnen ongevallen worden voorkomen;
  • de bestuurder moet zich houden aan het bouwplaatsregelement;
  • borg de lading tegen verschuiven en dek losse lading goed af;
  • door oogcontact te hebben met de bestuurder voorkom je aanrijdgevaar;
  • de losplaats moet vlak en draagkrachtig zijn;
  • een verkeersregelaar kan het in- en uitrijden veilig laten verlopen;
  • er moet voldoende ruimte zijn om veilig te kunnen laden en lossen;
  • alleen opgeleide hijsbegleiders mogen laden en lossen;
  • als alles gelost is, ga dan direct na of je de juiste materialen en aantallen hebt ontvangen;
  • vraag als je iets niet weet. Alleen zo worden onduidelijkheden en onjuiste handelingen voorkomen!

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan