Toolbox onderwerp - LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

In de Toolbox 'LMRA' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • kijk goed om je heen voordat je weer aan het werk gaat;
  • veranderde weersomstandigheden kunnen de risico's vergroten;
  • er kunnen ook andere onverwachte gevaren zijn;
  • zorg dat je weet wat je moet doen bij een incident en stel jezelf altijd de vraag hoe er snel hulp verleend kan worden;
  • de LMRA is de allerlaatste schakel in de keten van veiligheidsmaatregelen;
  • als werknemer voer je zelf de LMRA uit;
  • door kaartjes te gebruiken is het meteen voor iedereen duidelijk dat jij de LMRA uitvoert;
  • maak bij nieuwe werksituaties gebruik van een uitgebreidere lijst met aandachtspunten;
  • check de situatie bewust en elke keer en werk pas als de veiligheidsmaatregelen zijn getroffen;
  • jezelf aanleren om steeds een LMRA goed uit te voeren is in het belang van jezelf, je collega's en je werkgever.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan