Toolbox onderwerp - Publieke veiligheid

In de Toolbox 'Publieke veiligheid' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • parkeer je voertuig altijd op de daarvoor bestemde plaats;
  • scherm steigers, grenzend aan de openbare weg, af met steigerdoek en vangschotten om het publiek te beschermen tegen vallende voorwerpen;
  • zet een opgeleide verkeersregelaar in als het verkeer langdurig moet worden begeleid of als de situatie onoverzichtelijk is;
  • houd het hekwerk om de bouwplaats zo goed mogelijk gesloten;
  • de waarschuwingsborden "Verboden voor onbevoegden” moeten opvallend worden geplaatst;
  • elektronisch beveiliging op en rondom de bouwplaats door middel van sensoren, verlichting en camera’s schrikt niet alleen het dievengilde af maar biedt ook als voordeel dat de bouwplaats buiten de werktijden bewaakt kan worden;
  • berg materialen en gereedschap op in een af te sluiten ruimte;
  • platforms van hefsteigers en bouwliften parkeer je in de onderste stand;
  • doe de zaagloods goed op slot;
  • meld niet alleen gevaarlijke situaties op de bouwplaats maar ook die van daarbuiten. Publieke veiligheid stopt niet bij de bouwhekken.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan