In de Toolbox 'Schijnveiligheid' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • kies bij dakrandbeveiliging voor een deugdelijke constructie en niet voor het spannen van een lintje;
  • als je een positioneringslijn gebruikt, controleer dan altijd of dat de lengte van de lijn afgestemd is op het werkbereik;
  • het afdekken van sparingen is alleen doeltreffend als deze voldoende draagkrachtig is en niet kan verschuiven;
  • een steigerkaart garandeert niet altijd een veilige steiger;
  • een ladder is alleen veilig te gebruiken als deze ook juist opgesteld wordt en geborgd is tegen wegglijden;
  • ga na of een machine een geldende keuring heeft en of alle veiligheidsvoorzieningen nog in tact zijn;
  • een brandblusser moet voldoende druk hebben en afgestemd zijn op het soort brand dat kan ontstaan;
  • laat je informeren over de aanwezigheid en werking van tilhulpmiddelen;
  • informeer of de alarmkaart in de keet up to date is;
  • er kunnen meerdere situaties zijn waarbij schijnveiligheid aanwezig is. Let dus altijd goed op en ga van te voren na of het veilig is om het werk uit te voeren.

Voorbeeld instructiefilm:

Toolboxfilm afspeel knop
No matching content found