Toolbox onderwerp - Stofvrij werken

In de Toolbox 'Stofvrij werken' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • door stof is de kans op brand- en explosiegevaar vele malen groter;
  • om te voorkomen dat te veel stof in de omgevingslucht terecht komt moet je een aantal veiligheidsmaatregelen nemen;
  • maak de werkvloer schoon met water of met een industriële stofzuiger met de juiste filters;
  • pas je werkmethode aan, gebruik bijvoorbeeld een gasschiethamer in plaats van boren en schroeven;
  • zorg voor een goede plaatselijke afzuiging en ventilatie;
  • gebruik uitsluitend machines die voldoen aan de gestelde eisen voor stofvrij werken;
  • om te voorkomen dat uitlaatgassen in de ruimte komt, verplaats je materialen met een elektrisch aangedreven of een handmatig te bedienen transportmiddel;
  • de werkgever heeft ook verplichtingen. Denk hierbij aan het aanbieden van de juiste machines en het geven van instructies over de werking hiervan;
  • draag de juiste adembescherming wanneer bij werkzaamheden stof kan ontstaan;
  • ga je werkzaamheden uitvoeren waarbij stof kan vrijkomen, waarschuw dan je collega's in de buurt zodat zij de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen nemen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan