Toolbox onderwerp - Timmerwerkplaats

In de Toolbox 'Timmerwerkplaats' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • als je jonger dan 18 jaar bent, mag je alleen onder toezicht in de werkplaats werken;
  • draag altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • weet waar de brandblussers hangen en zorg dat deze altijd toegankelijk blijven;
  • werk nooit alleen in de werkplaats. In geval van nood is er dan altijd een collega die hulp kan bieden;
  • zet voordat je de machines inschakelt altijd eerst de afzuiging aan;
  • gebruik altijd de bij de machines horende veiligheidsvoorzieningen;
  • vraag je collega om hulp als je grote platen moet verwerken;
  • ruim afval direct op;
  • plaats een bord op een defecte machine en sluit de stroom af;
  • maak de werkplaats regelmatig schoon met een stofzuiger. Vegen is stof verplaatsen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan