Toolbox onderwerp - Veilig graven

In de Toolbox 'Veilig graven' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • grondroerders zijn partijen die grondboringen, heiwerkzaamheden of graafwerkzaamheden uitvoeren;
  • je kunt kabel- en leidingdetectieapparatuur gebruiken om de ligging te bepalen;
  • graaf altijd eerst met de schop een proefsleuf;
  • graaf altijd met een tandeloze bak;
  • ontstaat er schade, stop dan direct met je werkzaamheden en meld deze schade direct bij de uitvoerder;
  • tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen;
  • bij graafwerkzaamheden langs de openbare weg draag je reflecterende kleding;
  • het is belangrijk om te weten hoe de bedrijfshulpverlening georganiseerd is;
  • zet putten of sleuven aan het eind van de werkdag af;
  • zijn er onduidelijkheden, stop dan met je werkzaamheden en informeer direct de uitvoerder. Een verkeerde handeling kan grote gevolgen hebben voor jezelf en de omgeving.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan