Toolbox onderwerp - Verantwoordelijkheden bouwplaatsmedewerkers

De Toolbox 'Verantwoordelijkheden bouwplaatsmedewerkers' bevat:

  • je bent zelf verantwoordelijk om je persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken;
  • los gevaarlijke situaties direct op;
  • je leidinggevende moet jou instrueren over de gevaren die tijdens je werkzaamheden kunnen ontstaan;
  • het is belangrijk dat je weet wie de BHV'er is;
  • controleer vooraf het gereedschap op gebreken en keuring;
  • gebruik een goederenlift alleen voor het verplaatsen van goederen;
  • respecteer het werk van je collega. Neem maatregelen om beschadigingen aan gereedgekomen werk te voorkomen;
  • ruim afval direct op om je werkplek schoon en opgeruimd te houden;
  • houd de schaftkeet, toiletten en andere gezamenlijke ruimten schoon en opgeruimd;
  • schakel op het einde van de werkdag de verlichting uit. Dit is kostenbesparend en dus beter voor het milieu.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan