Toolbox onderwerp - VGM bij renovatieprojecten

In de Toolbox 'VGM bij renovatieprojecten' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • een veilige afzetting zorgt ervoor dat spelende kinderen niet in gevaar komen;
  • ga je binnen werken ventileer de ruimte dan goed;
  • alleen een gecertificeerd asbestsaneerbedrijf mag asbest verwijderen en afvoeren;
  • zorg voor vervangende stabiliteit door ondersteuning van wanden en vloeren;
  • een rolsteiger moet door een deskundige worden opgebouwd en gecontroleerd;
  • door gereed gekomen werk goed af te dekken voorkom je schade;
  • waarschuw een collega bij je in de buurt als je gaat werken met gereedschap dat veel lawaai maakt;
  • sluit de elektra zodanig af zodat onbedoeld inschakelen niet meer mogelijk is;
  • dek bouwmaterialen goed af en zet ze vast;
  • sluit het gebouw altijd af ook als je maar even weg moet.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan