Toolbox onderwerp - Wat te doen bij ongevallen

In de Toolbox 'Wat te doen bij ongevallen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • zorg dat je weet hoe de bedrijfshulpverlening geregeld is;
  • probeer kalm te blijven en waarschuw meteen de BHV'er;
  • geef EHBO-ers en directe hulpverleners goed de ruimte;
  • gebruik in acute situaties het noodnummer 112 of het nummer van de centrale post ambulancevervoer;
  • geef een duidelijk situatierapport;
  • zet iemand neer bij de toegang tot de bouwplaats om de ambulance de weg te wijzen;
  • laat altijd iemand bij het slachtoffer blijven en bescherm hem tegen afkoeling;
  • als er voor het slachtoffer is gezorgd, moet voorkomen worden dat een dergelijk ongeval nog eens zal plaatsvinden;
  • als je een ernstig ongeval hebt meegemaakt is het goed om hierover te praten;
  • de AED is bedoeld om snel hulp te bieden bij acute hartproblemen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan