Toolbox onderwerp - Werken langs de weg

In de Toolbox 'Werken langs de weg' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • verkeersdeelnemers moeten in één oogopslag kunnen zien wat de gewijzigde verkeerssituatie is;
  • volg de aanwijzingen van je werkgever zorgvuldig op;
  • draag de juiste signaalkleding die voldoet aan de norm NEN-EN 471;
  • controleer voordat je aan het werk gaat of alle veiligheidsmaterialen zoals borden en afzettingen nog aanwezig zijn en of ze stevig staan;
  • regel nooit zelf het verkeer maar laat dit over aan een bevoegd verkeersregelaar;
  • maak gebruik van hulpmiddelen zoals hefmiddelen;
  • houd altijd oogcontact met bestuurders van voertuigen om aanrijdgevaar te voorkomen;
  • weet hoe de bedrijfshulpverlening georganiseerd is, wie zijn de BHV'ers en hoe kun je ze bereiken;
  • laat materialen binnen het werkvak liggen zodat ze geen gevaar vormen voor het verkeer;
  • zijn de werkzaamheden uitgevoerd, blijf dan ook alert op de veiligheid tijdens het verlaten van de werkplek.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan