Bouwbox - Toolbox Werkplekbeveiliging in de afbouw

In de Toolbox 'Werkplekbeveiliging afbouw' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • plaats materialen altijd zorgvuldig op de bouwlift;
  • houd je werkplek altijd overzichtelijk en opgeruimd;
  • leg kabels zo neer dat ze geen struikelgevaar op kunnen leveren;
  • een goede werktafel kan ook lichamelijke overbelasting voorkomen;
  • dek gereedgekomen werk goed af zodat er geen beschadigingen kunnen ontstaan;
  • zet bij boorwerkzaamheden het betreffende gebied eronder af;
  • gebruik uitsluitend goedgekeurd gereedschap;
  • zorg ervoor dat je bij brandgevaarlijke werkzaamheden een brandblusser bij de hand hebt;
  • meld eventuele gebreken direct bij de uitvoerder;
  • je bent afhankelijk van elkaars veiligheidsdiscipline. Neem je eigen verantwoordelijkheden altijd serieus.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan