Toolbox onderwerp - Werkplekbeveiliging in de ruwbouw

In de Toolbox 'Werkplekbeveiliging ruwbouw' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • collectieve bouwplaatsvoorzieningen zijn nodig om je werkplek te bereiken en je werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren;
  • ga pas aan het werk nadat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd is;
  • verwijder nooit zonder overleg een aangebrachte voorziening;
  • betreed een steiger pas, nadat deze door de steigerbouwer is vrijgegeven;
  • een complete leuning bestaat uit een ligger op één meter, een ligger op een halve meter en een kantplank;
  • sparingen in de vloer moeten worden afgezet of afgedekt;
  • kijk uit voor valgevaar en gebruik waar nodig valbeveiliging;
  • zet materieel dat weg kan schuiven of kan omvallen altijd goed vast;
  • voorkom stootgevaar en scherm uitstekende delen en stekken af;
  • het boren van gaten door een vloer mag alleen als dit voor je collega's op de onderliggende verdieping geen risico's oplevert.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan